Cel projektu

Celem głównym projektu Opolskie Centrum Edukacji Aktywności i Nowych Perspektyw Zawodowych jest zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród 75 kobiet i 50 mężczyzn bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia, będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego.

Projekt zakłada realizację kompleksowego programu wsparcia poprzez zdefiniowanie trudności zawodowych i określenie ścieżki rozwoju zawodowego w oparciu o Indywidualny Plan Działania, rozwiązanie zdefiniowanych trudności zawodowych dzięki indywidualnemu wsparciu doradcy zawodowego (lub trenera pracy) oraz indywidualnemu wsparciu psychologa, nabycie umiejętności poszukiwania zatrudnienia i uzyskania wysokiej jakości ofert pracy przy indywidualnym i kompleksowym wsparciu pośrednika pracy (lub trenera pracy), wyposażenie w kwalifikacje lub kompetencje zawodowe dzięki udzielonym szkoleniom (kursom zawodowym) oraz nabycie doświadczenia zawodowego w wyniku realizacji staży zawodowych.

Wartość projektu:
999 255,00
Wkład Funduszy Europejskich:
849 366,75

Dla kogo?

Jeśli ukończyłeś/ukończyłaś 30 lat, jesteś bezrobotny/bezrobotna lub nieaktywny/nieaktywna zawodowo, mieszkasz na terenie województwa opolskiego i szukasz pracy – zapraszamy do udziału w projekcie! Do projektu zapraszamy 125 osób z całego terenu województwa opolskiego, w szczególności zaś osoby z powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego oraz gmin: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice.

POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

BEZROBOTNA/Y
NIEAKTYWNA/Y ZAWODOWO

Z WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO

DLA SZUKAJĄCYCH
PRACY

Dokumenty

Zapraszamy do pobrania dokumentów.

W jakich obszarach możesz na nas liczyć?

MOCNE STRONY

pomożemy Ci określić obszar Twoich mocnych stron, umiejętności i trudności podczas procesu poszukiwania pracy

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

przygotujemy Twój Indywidualny Plan Działania

ŚCIEŻKA ROZWOJU

określimy Twoją indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowegoo


OFERTY PRACY

wyszukamy dla Ciebie oferty pracy dopasowane do Twoich oczekiwań, potrzeb, kwalifikacji i umiejętności, zgodne z Twoją indywidualną ścieżką rozwoju zawodowego

SZKOLENIA I STYPENDIUM

sfinansujemy dla Ciebie szkolenie zawodowe zgodne z Twoją ścieżką rozwoju, w ramach którego otrzymasz także stypendium szkoleniowe

3-MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ

zaproponujemy Ci zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w 3-miesięcznym stażu, za który otrzymasz wynagrodzenie. Staże przewidziano dla 25 osób.

CZEKAMY NA KONTAKT

KONTAKT

Aktualności

7.11.2017

Informujemy, iż dnia 10.11.2017 Biuro projektu będze nieczynne.

 

Kontakt

Pracownicy biura projektu – udzielą informacji, wyjaśnią wszelkie niejasności, pomogą wypełnić dokumenty, zrobią kawę lub herbatę, porozmawiają.
Biuro projektu
ul. Horoszkiewicza 6/B 113
45-301 Opole tel. 501 858 052 Marta Zdybek
opolskiecentrum@kompass-consulting.pl